Delong Instruments | MICROGRAPHS

6 | 8 | 2020

Vernisáž:

čtvrtek 6. 8. 2020 v 18 hod.

Termín výstavy:

6. 8. 2020 – 20. 10. 2020

Prosíme, vezměte si roušky. Nevíme, kolik se nás sejde.

 

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO  20. 10. 2020!

 

POZVÁNKA

O firmě DELONG INSTRUMENTS zde

 

Slovo zakladatele firmy a galeristek

Firma DI byla založena v roce 1993. Hlavním cílem bylo pokračovat v díle pana profesora Armina Delonga, který patřil k zakladatelům elektronové mikroskopie v Československu. Naše republika se díky němu zařadila mezi sedm zemí světa, které tento náročný obor po druhé světové válce nejen akademicky pěstovaly, ale i průmyslově zvládaly. Elektronová mikroskopie, na rozdíl od mikroskopie světelné, využívá k zobrazování elektronů. Elektrony jsou až deset-tisíckrát menšími částicemi než jsou částice světla (fotony), se kterými pracuje mikroskopie světelná. V případě, že se podaří pracovat s elektrony, které mají i malou energii, otevírá se možnost získat velice kontrastní obrázky mikrosvěta také v situaci, kdy se kontrastu nedostává. Málo kontrastními objekty jsou bohužel i živé tkáně (řezy buňkami) nebo kompozitní organické materiály (plasty). Aby se usnadnila cesta vědeckému bádání i v případech dosud těžko zobrazovatelných objektů, zaměřila firma DI svůj vývoj v tomto směru a přivedla na světový trh dva významné, ale přitom velmi "komorně" koncipované mikroskopy  LVEM 5 a LVEM 25. Snímky mikrostruktur a nanostruktur získané pomocí těchto přístrojů jsou předmětem této výstavy. Nejde tedy o umění výtvarné, ale o neviditelnou krásu tvořenou samotnou přírodou.

Vladimír Kolařík, zakladatel firmy Delong Instruments

 
… a dámy galeristky, v oblasti fyziky zcela nevzdělané, k těm mikrostrukturám a nanostrukturám dodávají pro nás laiky:

1 mikrometr, 1 µm, se do jednoho milimetru vejde 1 000 krát

a

1 nanometr, tedy 1 nm, se do jednoho milimetru vejde 1 000 000 krát.
Například viry jsou natolik malé, že světelným mikroskopem je neuvidíme.

Elektronových mikroskopů se ve světě vyrábí mnoho typů, přičemž každý z nich se hodí na něco více a na něco méně, každý z nich má své výhody, které ale bývají vykoupeny nevýhodami v jiném směru.

Snem profesora Armina Delonga bylo vyvinout elektronový mikroskop, který by byl malý, relativně levný a proto snadno dostupný co možná nejširší skupině lidí. Firma DI v tomto ohledu Delongův sen následuje.

Mikroskopy LVEM 5 a LVEM 25 jsou unikátní v tom, že ačkoli jsou velice malé a vystačí si s napětím pouhých 5 a 25 kilovoltů, dokáží přesto velice kontrastně zobrazovat biologické tkáně či plasty, které jsou svou povahou velice málo kontrastní.

Ovšem věda a vědecká obec je jedna věc a umělecká galerie je druhá věc. Paradoxně snímky, které mají pro laboratoře velkou informační hodnotu, jsou z estetického hlediska dost nezajímavé. A vizuálně atraktivní micrographs zase nevystihují specifické možnosti zobrazování mikroskopu po fyzikální stránce. (Jinými slovy, vystavené snímky by firma DI na vědecké konferenci nepoužila.) Takže pro pořádek – všechny vystavené fotografie, správně řečeno micrographs, jsme si pro výstavu vybraly my, galeristky, čistě z estetického hlediska. Výstavu proto nelze považovat za profesní prezentaci firmy DI. Výstavu jsme uspořádaly především jako poděkování firmě Delong Instruments za její dlouholetou podporu naší galerie. Díky zázemí firmy DI jsme mohly uspořádat již desítky uměleckých výstav.

Kateřina Antlová a Markéta Oškrdová

 

Vytvořil | Srpen 4, 2020 v 8:03 am | Žádný příspěvek | Minulá výstava

Komentáře

You must be logged in to post a comment.

© 2006 - 2017 Galerie Platinium. All rights reserved.