Galerie Platinium

| |

Galerie, ve všedních dnech volně přístupná a díky své poloze a funkci budovy i hojně navštěvovaná, se již od svého vzniku zaměřuje na prezentaci současných umělců – brněnských, mimo brněnských i zahraničních. Možnost vystavit svá díla dáváme nejen autorům již známým a uznávaným, ale i začínajícím tvůrcům, dále umělcům, kteří do širšího povědomí veřejnosti dosud nepronikli, jakož i studentům výtvarných oborů.

Z umělců, kteří u nás vystavovali, jmenujme např. Miroslava Netíka, Nikose Armutidise, Miloslava Štolfu, Jiřího Sobotku, Petra Veselého, Nicole Taubinger, Tomáše Medka, Karla a Boženu Rossí, Antonína Střížka, Libora Lípu, Bohuslavu Olešovou, Libora Jaroše, Petra Jedličku, Jana Spěváčka, Ivana Kříže, Marii Blabolilovou, Radu Tesaro, Jiřího Štourače, … Tím rozhodujícím kriteriem, kterým se výstavy v Platiniu vyznačují, však není jméno autora, nýbrž výtvarná kvalita a umělecká přesvědčivost děl. S tím souvisí i výstavní program galerie, který se zaměřuje výhradně na „klasické“ výtvarné projevy – malbu, kresbu, grafiku, sochu, reliéf, umělecké řemeslo, fotografii, šperk, koláž.

Výstavy zde trvají zpravidla 6 týdnů. Díla jsou v galerii chráněna zabezpečovacím zařízením a také jsou stále pod dohledem recepčních, v nočních hodinách pod dozorem vrátného. Dovoz uměleckých děl je umožněn vjezdem přímo do pozemních garáží budovy, které s prostory galerie bezprostředně sousedí. Vystavujícím autorům zajišťuje galerie pozvánky, propagaci, prodej děl, pohoštění při vernisáži. Část nákladů na výstavy si umělci hradí sami, sami si zajišťují také dovoz a odvoz děl.

 

Vytvořil | Srpen 15, 2013 v 9:44 am | Žádný příspěvek | O galerii

Komentáře

You must be logged in to post a comment.

© 2006 - 2017 Galerie Platinium. All rights reserved.