Libor Jaroš | Na mlatě

7 | 12 | 2011

Vernisáž:
čtvrtek 3.3. 2011 v 18 hod.

 

LIBOR JAROŠ

Narodil se 9. dubna 1960 ve Zlíně, ale poté žil s rodiči postupně ve Vojkovicích u Židlochovic (1964–1974), v Hrušovanech u Brna (1974–1984) a opět ve Vojkovicích (1984–1999). V roce 1986 založil rodinu a od roku 1999, žije v Žatčanech.

V roce 1977 byl vyučen malířem. Poté absolvoval SUPŠ v Brně (1977–1981). Po ukončení základní vojenské služby, od r.1984, začal spolupracovat s Uměleckými řemesly Brno jako restaurátor. V té době dochází k zásadním proměnám jeho volné tvorby, když se vedle přírody jejím podstatným zdrojem stává samotné restaurování. Vnímání civilizačních hodnot a přírody v čase, akceptování celého světa vnější (předmětné reality) včetně živlů a sil přírody. Opět otázka času jako konstanty jsoucna, jež proměňuje či „formuje“ přírodu stejně jako výsledky aktivit člověka včetně umění.

Člen TT klubu od roku 1993, předseda spolku od roku 2001

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

1981      –  Akvarely, OKVS Brno II
1984      –  OKVS Brno II, (s Andrejem Bielakem)
1987      –  Koláže a kresby, OKS Třebíč ( s Luďkou Kamenskou)
1988      –  Zdi, Malá galerie Hradec Králové ( s Karlou Jarošovou)

– Okresní knihovna Židlochovice

1990      –   Klub Křenová, Brno
–  Galerie Studánka, Knihkupectví Barvič –Novotný,  Brno
1991      – Galerie Mladých, Brno ( katalog, text Ivo Sedláček)
– Laudeac, Francie, Bretaň
–  Obrazy a kresby Městské divadlo ve Zlíně. Zlín

1992      – Galerie Typos, Brno

–  Havrani, Kulturní dům, Kamenná Kolonie, Brno

–  Galerie Lužánky Brno (katalog, text Petr Nedoma)

1993      – Zmizelé Brno, Křížová chodba Nové radnice, Brno

– Galerie Caesar, Olomouc ( katalog, text Jiří Valoch )

– Galerie Dialog, Brno (s Daliborem Chatrným)

–  Knihkupectví Koménius Znojmo

–  Pastely, Banka Bohémia Zlín

1994      – Galerie Bautzen, Spolková republika Německo

– Galerie Aspekt, Brno (s P. Veselým a B. Olešovou)

– České kulturní centrum, Vídeň, Rakousko

– Galerie Jaroslava Krále, Brno (katalog, text Jiří Valoch )

1995      – Veřejný depozitář, Studio Bio Vendor, Brno

– Příroda (spolu s P. Háykem a M. Zálešákem), Galerie Aspekt, Brno

1996      – Půdy,kůlny,stodoly, Klub Schenk, Brno

1997      – Čajové pastely, Čajovna Skleněná Louka, Brno

– Bílá sobota,renesanční radnice, Blučina

– Dřeva a kameny z Britské Kolumbie, Powell River, Kanada

– Dřeva a kameny z Britské Kolumbie, Galerie Špilar, Brno

– Čára přílivu, Městský kulturní klub, Židlochovice

1998      – Rezavé plechy, Studio Naprapati, Brno

– Prach pastelů, kavárna Moravské galerie, Brno

– Pomíjivost, Synagoga, Dolní Kounice

1999      – Sochy a obrazy (s Olbramem Zoubkem), Galerie pod svatým Antonínem, Blatnice

– Allegro ma non troppo – pastely, Galerie Čech a Němec, Brno

–  Rezivění, Galerie Osa , Olomouc

–  Obrazy 1990-1998, Lounská výstavní síň Telecom

– Metlamorfózy, Galerie Druhá modrá, Trenčín

– Metlamorfózy, Galerie Druhá modrá, Bratislava

– Svátek všednosti, Galerie Aspekt ( katalog, text, Libor Jaroš )

2000      – Rezivění. Galerie Jiřího Jílka, Šumperk

– Plamenné umění. IBC Centrum, Brno

– Stará chvíle. Galerie u sovy, Uherské Hradiště

– Babí léto. Fara, Žatčany

2001       – Zaváté stopy, Synagoga Mikulov

– Andělé a spol., Klub v jelení, Praha

– Pitva zvučícího času, Galerie Fides, Brno

– Andělé, Hrobka Ditrichsteinů, Mikulov

– Obrazy a objekty , Výstavní síň synagoga, Hranice na Moravě

–  Inventura,  Sdružení Práh, Brno -Tuřany

2002      – Kámen trámy střepy, HVB Bank, Brno

– Obrazy, 8A galerie reality, Brno

– Vetešnictví, Galerie Hamlet,Brno

– Vetešnictví, Galerie Langův dům, Frýdek Místek

2003      – Obrazy, Městská galerie MY, Jablonec nad Nisou

–  Návrat Odysea, Galerie Fides, Brno

–  Galerie Děbnar, Praha (s Pavlem Bestou)

– Pod podlahou podlahy, Galerie Doma, Kyjov

-Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně s Radimem Hankem, (katalog, text Ludvík Ševeček )

2004       Oblastní galerie Hodonín   (s Radimem Hankem )

– Barokní oheň, Galerie Fides, Brno

–  Muzeum města Brna Špilberk ( s Radimem Hankem)

2005      -Schlos Rohrbach  Rakousko

2006-         Galerie Vltavín  Praha

2007-        V koutě,  Galerie ARS Brno  ( katalog, text Libor Jaroš )

Stratografiare Galerie Dolmen Uherské Hradiště

– Brněnská muzejní noc, veřejné štípání dříví, Galerie za vraty ,Brno

Stratografiare Salon Vaňkovka Brno

-Hrázdění,  Mečová 8, Brno

2008       -Kaleidoskop Galerie Aspekt Brno

Galerie Vysočiny Jihlava   s Nikosem Armutidisem,(katalog, text Jiří Valoch )

2009         Galerie Dolmen Praha

2010         Něco z Mahlera, Kavárna Práh-Galerie slévárna, Waňkovka, Brno

 

 

 

SPOLEČNÉ VÝSTAVY

1980      –  Přehlídka mladých brněnských výtvarníků, VŠ klub Brno

1981      – Filmteater Coloseum Berlín, SRN

1984      –  Přehlídka mladých brněnských výtvarníků, Galerie mladých, Brno (katalog)

– Dům Kovoprůmyslu, Praha

1986      – Přehlídka mladých brněnských výtvarníků, Galerie mladých, Brno ( katalog)

1987      –  Kulturní dům Kamenné kolonie, Brno

1988      –  Amatérská kresba a grafika, Muzeum Vyškovska, zámek, Vyškov ( katalog)

1990      – Otevřený dialog, VŠ klub, Brno

– Trienále 14/35, Stará radnice, Brno

– Z tvorby mladých výtvarníků, Oblastní galerie ve Zlíně ( katalog)

– Osm Čechů, Ecole Regionale des Beaux Arts, Poitiers, Francie (katalog)

1991      –  Rotwelsch, výstava českých a rakouských umělců, BVV Brno ( katalog )

1992      – Tvary tónů, T.T. klub,Galerie Josefa Matičky, Litomyšl ( katalog )

– Tvary tónů, T.T. klub, Mánes, Praha

–  Art, veletrh galerií, BVV Brno

– Mladí výtvarníci, Bratislava

– Písmo v obraze, Stará radnice, Brno ( katalog )

– Písmo v obraze, Pálffyho palác, Bratislava

1993      – Ze současné brněnské malby, Dům umění, Brno

–  Přírůstky, galerie Sýpka , Vlkov  u Brna

– 15 a jedna z T.T. klubu, Galerie mladých, Praha

– Příběhy bez konce, Místodržitelský palác, Brno ( katalog)

– Zastavený čas I, Synagoga na Palmovce, Praha

–  Příběhy bez konce, Palác Kinských Praha

1994      – Zastavený čas II,Malovaný dům a krypta,Třebíč ( katalog )

– 15 a jedna z T.T. klubu, Galerie mladých, Praha

–  Přírůstky, Galerie Sýpka, Vlkov u Brna

1995      – Ze současné tvorby, Dům umění, Zlín ( katalog)

– Umění frotáže, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice ( katalog)

–  Umění Frotáže, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

–Opravdové obrazy, sympozium v malbě plastelínou,  Galerie Sýpka, Vlkov

– Řád a rytmus krajiny v českém výtvarném umění, Státní galerie Zlín ( katalog )

– Prázdniny 95, Galerie Aspekt, Brno

– Starozákonní motivy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem. ( katalog )

–  Starozákonní mitivy v českém umění dvacátého století, Galerie umění Karlovy Vary

– Dvanáct hlasů pro ticho, Moravská galerie, Brno ( katalog )

– Dvanáct hlasů pro ticho, Dům u kamenného zvonu, Praha

1996      – Zpřítomnění, klášter Roesa Coeli, Dolní Kounice ( katalog )

– Novozákonní motivy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem ( katalog )

– Novozákonní motivy, Oblastní galerie, Karlovy Vary

– I. Nový zlínský salón, Státní galerie ve Zlíně ( katalog )

– Sympózium „Papír 96“,Sladovna kláštera Porta coeli,  Předklášteří u Tišnova ( katalog )

– Papír 96, Galerie Aspekt Brno

– Zastavený čas, Synagoga na Palmovce, Praha

– Zastavený čas , krypta baziliky sv. Prokopa, Třebíč

– Sympózium „Krajina živlů“, Rudka u Kunštátu ( katalog )

1997       – Made in CZ, Dům umění, Brno

– Made in CZ, Banka Creditanstalt, Vídeň, Rakousko

– Zpřítomnění, Klášter Roesa Coeli, Dolní Kounice ( katalog )

– Drobná grafika, Teater Coloseum, Berlín

– Přírůstky, Galerie Sýpka, Vlkov

–  Státní galerie ve Zlíně 1990- 1997 ( katalog )

1998      – Nestandartní formáty, Galerie města Blanska, Blansko

– Tichý život věcí, Moravská galerie, Brno

– Tichý život věcí, Muzeum českého výtvarného umění, Praha

–  Žalmy, Diecézní muzeum, Brno

–  Sympozium papír 99, prostor sladovny kláštera Porta coeli, Předklášteří u Tišnova ( katalog )

–  Papír 96, Synagoga na palmovce Praha, Zámek Bystřice pod Hostýnem

– Veřeje, Galerie Sýpka, Vlkov

– Nestandartní formáty, Galerie Caesar, Olomouc

–  Výsledky sympozia Ateliér Moravany, Umělecká beseda Bratislava, Slovensko

–  Dveře, Galerie Sýpka Klenová

1999      – Podoby sdělení, Zámek, Bystřice pod Hostýnem ( katalog )

– Obraz a předloha, Malovaný dům, Třebíč

– II Nový zlínský salon, Zlín ( katalog )

– Papír 99, Galerie Špilar, Brno

– Blatnický salon, Galerie pod sv. Antonínkem, Blatnice

2000      – Alfa  2000  Omega. Národní dům, Praha ( katalog )

– Galerie moderního umění Roudnice nad Labem

– Oblastní galerie vysočiny, Jihlava

– Blatnický salón. Galerie pod Svatým Antonínkem, Blatnice

– Kalendář 2001. Galerie u sovy, Uherské Hradiště

2002      – III. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně ( katalog )

– Přírůstky galerie- z posledních let, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

– T.T.Klub a hosté, Galerie Práh, Tuřany

– Bienále Zpřítomění II, Rosa coeli, Dolní Kounice

– Vánoční mix, Galerie Astra, zámek Kuřim

2003       – Padesát let zlínské galerie, Dům umění Zlín ( katalog )

2004       – Stopy paměti, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava ( katalog )

– Stopy paměti, Galerie moderního umění Roudnice nad Labem

– Zpřítomění  III, Dolní Kounice ( katalog )

– Aukce současného umění, Česká spořitelna, Praha

2005      –  IV Nový zlínský salon, Zlín ( katalog )

– V rytmu letu bělásků, Dům Umění ,Galerie Jaroslava Krále Brno

– V rytmu letu bělásků , České kulturní centrum Vídeň, Rakousko

–  Druhý dotek, Dům pánů z Kunštátu, Brno

–  Les, Galerie města Plzně, Plzeň

– Privátní pohled,( sbírka Josefa Chloupka ), Dům pánů  z Kunštátu , Brno

– Benefiční aukce nadace Veronika, Dům umění města Brna

2006       – Colours, Patnáct let TT Clubu, Muzeum města Brna

– Zpřítomění IV,  Dolní Kounice

–  Mistrovská díla starého a nového umění, aukce,Velký sál paláce Žofín, Praha

2007       – TT Klub , Küntelforum Bonn , Německo ( katalog )

– Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 2001- 2007 (katalog )

– Spiritualita, Galerie na hradbě a Katakomby, Brno

2008       -V  Nový zlínský salon, Zlín

– Aukční výstava na obnovu Domu umění, Dům pánů z Kunštátu, Brno

2010       -Mahler-Mahler, Oblastní galerie Vysočiny Jihlava

– Brněnská osmdesátá, Muzeum Města Brna, Špilberk Brno

 

 

TEORETICKÁ ČINNOST – PŘEDNÁŠKY

 

1996      – Využití a aplikace přírodních pigmentů a barviv ve výtvarné praxi, Zlínská škola umění

– Emocialita ve výtvarné výchově, seminář INSEA, Cikháj, Pedagogická fakulta Masarykovy university, Brno

1997      – Stratografie cesty proti času, význam a formy

restaurátorských průzkumů v restaurátorské praxi,

Škola uměleckých řemesel, Brno

– Svátek všednosti, o využití starých technologií a přírodních materiálů v současné tvorbě, Zlínská škola umění

1998      – Umění na ulici, interaktivní podoby umění,

Gymnázium Židlochovice

1999      – Obraz obrazu (seminář), inspirační zdroje při snímání

přemaleb, Moravská galerie, Brno

– Pivní malby, aplikace fládrování v současné malbě,

Zlínská škola umění

2000      – Pigmenty a barviva, Výtvarná škola v Kuřimi

2004      – Koncept a klasická malba? Využití technik starých mistrů v současné malbě, celodenní seminář, večerní škola pro dospělé, Art studio Brno

VYSTOUPENÍ VE VEŘEJNÝCH MÉDIÍCH

 

Kultura 95, medailon umělce, dramaturgie Jiří Šimáček ČT 2

Kultura 98, Bušení plechů, dramaturgie Pavel Jirásek  ČT 2

Život v oltáři, Rozhovor s Radkem Mezuláníkem k problematice sakrálního umění,  Rádio Prohlas, 1998

Rozhovor, Český rozhlas Brno, prosinec 1999

Věříte médiím, Diskusní pořad s Ivanem Hofmanem, dramaturgie Radek Mezulánek, 2007

Postřehy restaurátora, Rádio Petrov, leden 2009

VÝTVARNÁ SPOLUPRÁCE

 

Autor divadelních dekorací pro Oratorium Job, režie J.A. Pitínský, HA divadlo  Brno 1996

Příprava sympozií Zpřítomění I – IV v Dolních Kounicích spolu s Petrem Veselým a Františkem Kowalovským

Kurátor výstav v galerii Čech a Němec, Brno, v letech  1999 – 2002

Kurátor výstav v Galerii Fides, Brno, v letech 2003 – 2007

Kurátor vybraných výstav v Galerii za vraty, Brno, od roku 2007

Spolupráce na výstavách 15 let TT Klubu  v Brně 2006 a Bonnu 2007 s kurátorku Marcelou Macharáčkovou a Hanou Babyrádovou

Ileringový program- výtvarné techniky, Pedagogická fakulta Masarykovy university  Brno 2008

 

 ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

 

Albertina, Vídeň, Rakousko

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Moravská galerie, Brno

Muzeum města Brna, Brno

Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

Balneologické muzeum, Piešťany, Slovenská republika

Národní galerie Praha ( Sbírka J. Valocha)

Sbírka České pojišťovny

Sbírka Linea Nivnice

 

Publikované texty

 

Od gotiky k renesanci II, ( příspěvek-restaurování sochy sedícího Krista z Přísek) Moravská galerie Brno 1999

Receptář,  sborník sympozia,, Výtvarná výchova a emocionalita“ Insea-  Masarykova universita Brno 1996

Svátek všednosti- katalog,  vydáno k příležitosti výstavy v galerii Aspekt v Brně 1999

Dílna (příspěvek) Masarykova universita Brno

Franko Angeli- svastika, text k nabídce evropského umění dvacátého umění, aukční katalog Art  consulting Brno –Praha 2006

Spiritualita  (příspěvek  Mysterium barev) Masarykova universita Brno 2006

Pokoutně- katalog ( dokumentace akcí z let 1997- 2006 ),  k výstave v Galerii ARS 2007

Libor Jaroš-monografie (soubor textů z deníků) Galerie Dolmen 2009

Brněnská osmdesátá  (příspěvek  Malé ušmudlané dobrodružství) katalog výstavy, Muzeum města Brna

 

 

Výbor z restaurátorských prací  v letech 1984 – 2011

 

Mobiliář  barokní lékárny ze zámku Červený Kameň , Slovensko

Malby v kostele sv. Michale v Olomouci

Sluneční hodiny, nádvoří Nové radnice, Brno

Interiérová výmalba, aukční síň, Nový Dvůr, Valticko- Lednický areál

Fresková výmalba, Letohrádek Mitrovských v Brně ( Winterhaldr ml.)

Sluneční hodiny, nádvoří zámku Valtice

Obnova interiérových  maleb v kostele sv. Cyrila a Metoděje, Tvarožná

Fresková výmalba, Zámecká kaple v Líšni , Brno

Interiérová výzdoba městské knihovny v Hradci Králové

Záklopové stropy, ul. Jakubská, Brno

Brněnské paladium, Muzeum města Brna

Novorenesanční výzdoba stropů, Kleinův palác, Brno

Fresková výmalba, lékárna Milosrdných Bratří, Brno

Fresková výmalba, Kostel sv. Leopolda, Brno

Sgrafitová výzdoba fasády Domu pánů z Lipé, Brno

Interiérové malby, Kostel  Nanebevzetí panny Marie, Staré Brno

Fresková výmalba,Schwartenbachův palác, Brno

Restaurování stropu refektáře, bývalý dominikánský klášter, Brno

Rekonstrukce interiérové výmalby, Mohyla míru

Reliéfní výzdoba stropu, opatská kaple , Velehrad

Fresková výmalba, Poutní kostel, Křtiny

Rekonstrukce záklopového stropu, Muzeum Modřice

Oltářní obraz sv. MikulášeTolentinského,  Farní kostel , Letonice

Novorenesanční sgrafitová výzdoba, ul. Hanačka, Prostějov

Kolorovaný štukový strop refektáře bývalého kartuziánského kláštera, ul. Božetěchova Brno

Obnova interiérového dekoru, Janův Hrad, Valticko- Lednický areál

Rekonstrukce záklopových stropů a restaurování hrázdění, ul. Mečová 8 Brno

Restaurování  mobiliáře Muzea Frenštát pod Radhoštěm

Restaurování kolekce obrazů Františka Kopeckého

Restaurování kolekce obrazů moderního italského umění, Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa a další

Restaurování obrazu J. Praislera , Paridův soud

Restaurování  mobiliáře  Muzea Strážnice

Restaurování obrazu J. Čapka, Král Lear

Restaurování rodinného portrétu rodu hrabat Götzů, muzeum Strážnice

Restaurování pískovcové sochy J. Štursy, Píseň hor,  Galerie vysočiny Jihlava

Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie pomocné na Chlumku v Luži (Alliprandi)

 

 

Účast na sympoziích

 

1995   -Opravdické obrazy, sympozium malby plastelinou

1996   – Zpřítomnění, Rosa Coeli , Dolní kounice

– Mezinárodní sympózium, Papír 96, Předklášteří u Tišnova

– Zastavený čas, Synagoga na Palmovce, Praha

– Zastavený čas , krypta baziliky sv. Prokopa, Třebíč

– Mezinárodní sympozium, Krajina živlů, Rudka u Kunštátu

1998   -Zpřítomnění, Rosa Coeli , Dolní kounice

-Mezinárodní sympozium Moravany nad Váhom, Slovensko

1999   – Mezinárodní sympozium Papír 99, Předklášteří u Tišnova

2000   – Zpřítomnění, Rosa Coeli , Dolní kounice

2007    -Mezinárodní sympozium Jadertina, Bruška u Zadaru, Chorvatsko

2009    – Mezinárodní sympozium Jadertina, Nin u Zadaru, Chorvatsko

 

Z LITERATURY

Radek Horáček: Muž, který zavírá galerie. (Rozhovor s L. Jarošem). Ateliér, č. 25–26, 10. 12. 1992, s. 13.

Libor Jaroš: Svátek všednosti, aneb soustředné kruhy ze dvora zpět. Galerie Aspekt, únor 1999

Miroslav Koval: Libor Jaroš. Text v katalogu výstavy, Galerie Jiřího Jílka v Šumperku, 5. 1.–30. 1. 2000

Alena Krkošková: Libor Jaroš – reportáže z přítomnosti. Bulletin MG v Brně, č. 54, 1999, s.167–169.

Alena Krkošková: Libor Jaroš – ochutnávání starých chvil. Ateliér, č. 6, 1999.

Petr Nedoma: Libor Jaroš obrazy. Text v katalogu výstavy, Galerie Lužánky v brně, 27. 11. 1992–31. 1. 1993.

Tereza Petišková: Text v katalogu výstavy Zmizelé Brno, Muzeum města Brna, 1993.

Ladislav Plch: Libor Jaroš v brněnské galerii Jaroslava Krále. Prostor Zlín, II, 1994, č. 12, s. 3.

Ivo Sedláček: Libor Jaroš kresby a obrazy. Text v katalogu výstavy, Galerie mladých, Brno, leden–únor 1992.

Ivo Sedláček: Barevné kresby Libora Jaroše. Prostor Zlín, I., 1993, č. 4, s. 8.

Jiří Valoch: Libor Jaroš. Úvodní text v katalogu výstavy, Galerie Caesar v Olomouci, 8. 9.–3. 10. 1993.

Marie Zahrádková: Řád a rytmus krajiny v Českém výtvarném umění 60.- 90. let, Prostor Zlín, květen 95 s.8

Jiří Valoch, nepublikovaný text úvodního projevu na vernisáži výstavy L. Jaroše v Galerii J. Jílka v Šumperku, 5. 1.–30. 1. 2000.

Brin Wilson- Clasical Czek artist shares Picture making , Powell Riwer Town Crier ,13.7.1997

Kresby z Britské Kolumbie, Židlochovický zpravodaj, září 1997

Miloš Pospíšil: Fresky na klenbě barokní lékárny, Den , 1998

Ludvík Ševeček: Text katalogu k výstavě Radim Hanke a Libor Jaroš  2003

Gabriela Kováříková:Výstava sochaře Hankeho a malíře Jaroše. Zlínské noviny 11. 9. 2003

Ludvík Ševeček: Radim Hanke a Libor Jaroš ve Zlínské galerii, Prostor Zlín 3/ 2003 s.7

Bohuna Mikulcová: Hodonínská galerie nabízí, Regionální zpravodajství deníku Rovnost 12.1. 2004

Marcela Macharáčková: Libor Jaroš  Radim Hanke na Špilberku, Metrpolis 4. 3. 2004

Simona Polcarová: Jarošovy obrazy a Hankeho sochy, Rovnost 1. 4. 2004

mlk. Špilberk svedl sochaře a malíře, Mladá fronta dnes 20.2. 2004

spg. Půvab soch se snoubí s obrazy, Rovnost 20. 2. 2004

Karel Kulhánek: Kámasutra se může zahrabat, Nos ( říjen )  2003

Jiří Valoch: Libor Jaroš- Kaleidoskop, Atelier č. 2, 22.1. 2009

Jiří Valoch: Katalog k výstavě Nikos Armutidis a Libor Jaroš,Galerie Vysočiny, Jihlava 2008

 

Jiřina Hockeová: Výstava Libora Jaroše, recenze výstavy v Galeri mladých, Lidová demokracie 1992 s.5

Nina Dvořáková: Galerie Aspekt uvádí tvorbu Libora Jaroše. Recenze výstavy příroda v Galerii Aspekt (1995). Otištěno v brněnské Rovnosti (?)…

Jiřina Hockeová : Libor Jaroš podruhé. MF Dnes(?), 30. 12. 1992.

Zbyněk Sedláček: Jarošovo současné umění, recenze k výstavě v galeri STP Telecom v Lounech 1999

Evžen Navrátil: Odkrývání a skrývání v Jarošových plátnech. Recenze k výstavě L. Jaroše v HVB Bank v Brně 2002. Otištěno v nezjištěném deníku.

(SOS): Libor Jaroš představuje v Šumperku „Rezivění“. Recenze k výstavě. Rezivěni v Galerii J. Jílka v Šumperku, 2002. Otištěno v nezjištěném deníku.

 

Poznámka: pod čarou jsou uvedeny tituly, k nímž se nepodařilo získat všechny náležité technické údaje.

Vytvořil | Listopad 22, 2011 v 7:20 pm | Žádný příspěvek | Minulá výstava

Komentáře

You must be logged in to post a comment.

© 2006 - 2017 Galerie Platinium. All rights reserved.