Monika Tomášková | Náhodné souvislosti

3 | 4 | 2007

Vernisáž:
úterý 3. 4. 2007 v 18 hod.

Termín výstavy:
3. 4. 2007 – 30. 4. 2007

 

Vystavené fotografie: zde, popiszde

 

Úvodní slovo:

Náhodné souvislosti je název dnešní výstavy Moniky Tomáškové a náhodní čtenáři Mladé fronty Dnes se náhodně setkávají s jejími fotografiemi. Vlastně to ani u aktivní fotoreportérky není tak náhodné. Ale náhodně si všimněte, že její fotografie mají jednotící linku, jsou kompozičně nápadité.

Náhodou autorčinu fotografickou tvorbu sleduji již řadu let. Vlastně to není náhoda, posledních deset let  fotografie Moniky sleduji soustavně a většinou mě zaujmou. Její reportážní a dokumentární fotografie nejsou poplatné pouze obrazové zprávě kterou poskytují. Většina i novinových záběrů má mimo obsahovou informaci také dokonalou stavbu a skladbu obrazu. Autorka má schopnost se vyjadřovat v obrazové zkratce a zároveň vytvářet dokonale kompozičně uspořádané, jasné a sdělné fotografie.

Dovolím si vložit citát z posudku diplomové práce Moniky Tomáškové z roku 2001, který ukazuje, že již její tehdejší tvorba měla stejné základy. Za téma diplomky si zvolila dokument o brněnském hasičském sboru.
„Posluchačce se podařilo dramatické scény oprostit od zbytečností a nepodstatných detailů, tím podtrhla výtvarný dopad fotografií. Kladem celého souboru je, že jednotlivé záběry ať pouze dokumentují situaci či kladou důraz na obsah, jsou vždy čitelné a výtvarně působivé. Nejvíce je tato snaha dotažena na fotografii s oknem, kde v klidné kompozici pokoje nacházíme hasičský zásah …“ Měl jsem možnost na Institutu tvůrčí fotografie sledovat fotografický vývoj Moniky a jsem potěšen, že má stále vzestupnou tendenci.

Přejděme k náhodným souvislostem o nichž je tato výstava. Fotografické dvojice, které Monika v dokonalém technickém provedení i adjustaci prezentuje, se odlišují od běžné knižní či výstavní produkce fotodvojic.
Většinou se autoři i kurátoři snaží o nalezení obsahové vazby mezi dvěmi i více fotografiemi. Dvojice snímků tak vytváří nové obsahové souvislosti, hlavní důraz je kladen na obsahovou stránku, ne na jejich výtvarnou hodnotu. Někdy nově sestavená dvojice dostává žertovný charakter.
Vystavený celek Moniky Tomáškové je uspořádán odlišně,  se zřetelem na vyzdvižení skladebných prvků jednotlivých obrazů. Důraz je kladen na výtvarné souznění dvojice a na její působení na diváka. Dvojice snímků dostávají nové významy, nutí nás k zamyšlení. Všechny mají společného jmenovatele obrazovou i obsahovost střídmost, kompoziční vyváženost. Výtvarnou složku fotografií se podařilo umocnit dokonalým černobílým tiskem na plátno.

12 vystavených velkoformátových fotografií potvrzuje předešlé věty.
Dva lidé ve spojení s reklamním bilbordem. Jedni plni dramatického napětí, které dodává chumelenice, druzí kráčejí v poklidu s hrozivě vypadajícím sdělením Greenpeace. Fotografie spojuje nejen obrazová podobnost, ale i dramatické vyznění.
Obrazově členitá fotografie s davem lidí, kteří v parném létě sledují neviditelný sportovní přenos, je dokonale zasazena do české reality. Autorka dokáže využít širokoúhlý objektiv ke zvýraznění svého záměru, nebojí se vyplnit spodní část obrazu českou vlajkou, rozčlenit obraz na dva stejně velké celky. Poruší veškerá pravidla kompozice a dopracuje se k emočně silnému celku. Další souvislosti si náhodně prohlédnete sami, dáte si je do svých vlastních náhodných souvislostí. To jistě bude největším zadostiučiněním pro Tomáškovou, vaše vlastní osobité vnímání jejích snímků.

Vystavené fotografie jsou z posledních let. Celý soubor vznikal až několik let po absolutoriu na Institutu tvůrčí fotografie, Slezské univerzity v Opavě. Jistě si Monika potřebovala oddychnout od soustavné práce s fotografií, ve škole a v novinách.
Vystavený soubor svědčí o stále se vyvíjející autorčině invenci. Na všech fotografiích je přítomen člověk, někdy v davu, jindy ve dvojici, většinou ale někde osaměle na horizontu v pozadí. Pestré je autorčino vidění i kompozice obrazu. Střídmě používá diagonálu, dokáže využít elipsu, kruh, tedy tvary při komponování fotografií ne zcela běžné, o to více účinné.

Věřím, že vás vystavené fotografie osloví a budeme se s autorkou setkávat při podobných příležitostech častěji. A když nebude tak krásný den jako dnes, rozjasní nás Moničiny obrazy.

Miroslav  Myška

Brno, 3. dubna 2007

Vytvořil | Duben 14, 2007 v 1:05 pm | Žádný příspěvek | Minulá výstava

Komentáře

You must be logged in to post a comment.

© 2006 - 2017 Galerie Platinium. All rights reserved.