Vítězslav Ruber | Identikit krajiny

15 | 6 | 2017

 

Termín výstavy:
15. 6. 2017 – 31. 8. 2017

 

 

Vítězslav Ruber

*1952

Výtvarné vzdělání – soukromé, Marie Helga Heindlová, Robert Hliněnský, Leonid

Ochrymčuk.

40 samostatných a 24 společných výstav.

 

„Současná podoba malířské tvorby Vítězslava Rubera se vyvíjela postupně,

procházela proměnami a zvraty, které jakoby ani nenavazovaly na předchozí tvůrčí

etapy. Pro autora samotného je však jeho malířská dráha přímým a logickým

směřováním k vyjádření vlastních obrazových představ, jejichž zdánlivě různé kořeny

a prvotní impulzy mají mnoho společného.“

Napsala kdysi PhDr. Nina Dvořáková, kterou dále cituji:

„Co však především v Ruberově díle objevujeme a oceňujeme, je jeho úspěšná snaha

oživovat naši obrazotvornost a jeho hledačské úsilí, jež se netýká jen otázek čistě

výtvarných, nýbrž zasahuje i do oblasti hlubších úvah a postřehů. Jeho obrazy přitom

nepřestávají odrážet radost z tvůrčího zaujetí, jsou výpovědí, kterou tvůrce oslovuje

nejen sám sebe, ale i všechny ostatní, jež jsou nakloněni tomu, aby pronikli

do osobitého světa jeho malířských představ.“

Vystavené obrazy jsou inspirovány přírodou, anebo jejími detaily. Vznikaly buď jako

moje odpověď na vliv viděného, ale spíše jsou výsledkem mých představ o zvoleném

námětu. Anebo nahodile vzniklé obrazce, či linie, které i když rozpracovávám

ve smyslu prvotní myšlenky, mnohdy pozmění původní záměr.

Je-li divák ochotný nechat se obrazy ovlivnit, pak by ho měly nutit k obrazotvornosti

hlavně tím, že skrývají pro někoho možná zjevné, pro někoho možná jen tušené,

pro každého ale své osobní zážitky.

 

Ruber

Galerie Platinium 2017

www.vitezslavruber.cz

 

Vytvořil | Červen 19, 2017 v 8:26 am | Žádný příspěvek | Minulá výstava

Komentáře

You must be logged in to post a comment.

© 2006 - 2017 Galerie Platinium. All rights reserved.